Sikkerhed


Det er FDO’s politik, at sikkerheds-, sundheds-, og miljømæssige forhold skal have samme prioritet som de operationelle aktiviteter. Dette indebærer, at FDO vil tage størst muligt hensyn til medarbejdernes og entreprenørernes sikkerhed og sundhed. Vi vil forhindre alle arbejdsrelaterede personuheld, undgå enhver form for beskadigelse af udstyret som følge af vore aktiviteter og beskytte miljøet.

  • Vores rørledninger sparer årligt landevejene for ca. 36.000 lastbiler og en CO2 udledning på ca. 3.850 tons.
  • Vi pejler daglig vores tanke for kontrol af beholdninger

 

Lodsejerfolder


Se vores senest udsendte lodsejerfolder her

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport