Internationale lagerdækningsaftalerInternationale lagerdækningsaftaler

Denne beskrivelse klarlægger i korte træk de regler og procedurer som gælder når danske lagringspligtige virksomheder indgår lagerdækningsaftaler med udenlandske virksomheder samt udenlandske centrale lagerenheder. Formålet er at forklare de regler og procedurer som gælder når danske lagringspligtige virksomheder vil indgå sådanne aftaler.

Reglerne i deres fulde tekst fremgår af olieberedskabsloven og tilhørende bekendtgørelser. Denne beskrivelse har i ingen tilfælde forrang i forhold til lovgivningen.

Definition:
En international lagerdækningsaftale, også kaldet en internationale ticketaftale, er en aftale, der etableres mellem en dansk lagringspligtig virksomhed og en virksomhed eller en central lagerenhed i et andet land som Danmark har indgået bilateral eller lignende aftale med. Formålet med ticketaftalen er at den dækkede part kan medregne lagerbeholdninger fra den dækkende part til dækning af sin lagringspligt.

Hvem er omfattet?
Alle danske lagringspligtige virksomheder kan indgå internationale ticketaftaler.

Procedure:
En international ticketaftale skal anmeldes til FDO. Anmeldelsen skal foregå via OilData. Som hovedregel skal anmeldelsen foretages senest 1 måned før dækningsperiodens start. Der er med enkelte lande aftalt større fleksibilitet end de generelle procedurer. Ved konkrete sager bedes man henvende sig til FDO. En aftale skal løbe i mindst 1 kalendermåned, for visse lande dog i mindst 3 kalendermåneder.
Internationale lagerdækningsaftaler skal på forhånd godkendes af de involverede landes myndigheder. I Danmark skal aftaler godkendes af FDO. FDO vil behandle aftalen hurtigst muligt og fremsende den til de udenlandske myndigheder til godkendelse. Senest 3 hverdage før ikrafttræden vil selskabet modtage svar fra FDO via OilData.

Det er ikke tilladt for en lagringspligtig virksomhed at videresælge den lagerdækning som der er købt via lagerdækningsaftaler.
Lagringspligtige virksomheder kan maksimalt dække 30% af deres lagringspligt i hver produktkategori med dækning fra udlandet. Hvis denne grænse overskrides, så nedjusterer FDO automatisk dækningen på den pågældende ticket i OilData.

Såfremt FDO opdager, at en international lagerdækningsaftale ikke er opfyldt, underrettes Energistyrelsen herom.


Hvilke lande kan der indgås internationale ticketaftaler med?
Der kan indgås internationale ticket aftaler med disse lande.

 

 

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport