FDO's procedurer for køb og salg af lagerdækningsaftaler


FDO's procedurer for køb og salg af lagerdækningsaftaler

Udbud af lagerdækningsaftaler til salg og køb:

Salg:

Når FDO konstaterer, at der er mulighed for at sælge overskydende lagerdækning til markedet laves der et udbud, hvor danske lagringspligtige virksomheder samt udenlandske økonomiske operatører samt centrale lagerenheder kan byde på dækningen.
Såfremt de indkomne tilbud overstiger den udbudte mængde vil FDO vælge det eller de bedste tilbud. Tilbud kan fremsættes i DKK, EUR og USD pr ton/m3. FDO vil omregne bud til DKK med nationalbankens officielle kurs for dagen for deadlinen for udbuddet samt omregne til m3/ton med lovgivningens standardvægtfylder.
Eventuel mæglersalær vil blive fratrukket, og en nettopris vil blive udregnet til sammenligning af tilbud.

FDO er ikke forpligtet til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnes at være markedskonforme eller køber ikke skønnes at opfylde rammerne i FDO’s kreditpolitik. Eventuelle bud der ligger 20% under eller 20% over prisindikationen fra relevant mægler i ugen op til udbuddets udløbsdato vil, med mindre der er sket store ændringer i oliemarkedet, ikke tages i betragtning. Store ændringer kan fx være at markedet går fra contango til backwardation eller omvendt, at der sker markante ændringer i råolieprisen (>10%) eller at der sker store udsving i valutakursen USD/DKK. Er der ikke bud i markedet i markedsrapporten vurderes det at kontakte en eller flere relevante mæglere eller større aktører i ticket markedet.
Hvis de indmeldte priser ligger over de budgetterede omkostninger for en produktkategori, og dækningsperioden ligger inden for en periode som der foreligger produktbudget for, så kan FDO ikke tilbyde at yde dækning i denne produktkategori.

Køb:

Hvis FDO har behov for at købe lagerdækning laves der et udbud, hvor danske lagringspligtige virksomheder samt udenlandske økonomiske operatører samt centrale lagerenheder kan byde på dækningen.
Idet FDO har begrænsninger på hvor meget dækning der kan modtages fra udlandet, så vil udbudsmaterialet indeholde informationer om den maksimale dækning som kan modtages fra udlandet.

Tilbud kan fremsættes i DKK, EUR og USD pr ton/m3. FDO vil omregne bud til DKK med nationalbankens officielle kurs for dagen for deadlinen for udbuddet samt omregne til m3/ton med lovgivningens standardvægtfylder.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger den efterspurgte mængde vil FDO vælge det eller de bedste tilbud.
FDO er ikke forpligtet til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnes at være markedskomforme. Eventuelle bud der ligger 20% under eller 20% over prisindikationen fra relevant mægler i ugen op til udbuddets udløbsdato vil med mindre der er sket store ændringer i oliemarkedet ikke tages i betragtning. Store ændringer kan fx være at markedet går fra contango til backwardation eller omvendt, at der sker markante ændringer i råolieprisen (>10%) eller at der sker store udsving i valutakursen USD/DKK. Er der ikke bud i markedet i markedsrapporten vurderes det at kontakte en eller flere relevante mæglere eller større aktører i ticket markedet.

Der gives et rimeligt varsel til både køb og salg. I hovedreglen 10 arbejdsdage.
Hvis lagerdækning til køb og salg har været i udbud til markedet en gang, så forbeholder FDO sig retten til at kontakte aktører i markedet på egen hånd og indgå aftaler.

Udbuddet for køb og salg af nationale tickets fremsættes såvel på FDO’s hjemmeside samt i nyhedsbrev.
FDO vil for nationale tickets anvende denne standard ticketkontrakt.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport