Lagerdækning for 2023-2028
FDO har behov for at købe tickets
06.10.2022

I perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2028 har FDO behov for at købe dækning. FDO har behov for at købe:

- Op til 50.000 tons kategori 4 (råolie). Dækningen kan ydes både fra Danmark og udlandet

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Tilbud om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 20. oktober 2022. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på fdo@fdo.dk.

Vilkårene for udbud af tickets til køb og salg fremgår af FDO’s hjemmeside her.

 

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport