Lagerdækning marts til juni 2016
01.02.2016

FDO har mulighed for i produktkategori 2B at tilbyde dækning op til 9.000 m3 á kr. 3,00 pr. m3 pr. måned fra 01.03.2016 til 30.06.2016.

Anmodning om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 9. februar 2016. Såfremt de indkomne anmodninger overstiger de udbudte volumener, vil anmodningerne blive fordelt pro rata.

Skulle den anmodede dækning ikke udnytte FDO’s overskud af produktkategori 2B kan denne konverteres til dækning af produktkategori 1.

FDO beder om volumen ønsker og pristilbud fra selskaberne, hvis der er behov for dækning i denne produktkategori.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.

Send venligst forespørgsler til stockreporting@fdo.dk

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport