Lagerdækning juli til december 2017
28.09.2016

FDO har mulighed for i produktkategori 2B at tilbyde dækning op til 25.000 m3 á kr. 3,50 pr. m3 pr. måned fra 01.07.2017 til 31.12.2017.

Anmodning om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 7. oktober 2016. Såfremt de indkomne anmodninger overstiger de udbudte volumener, vil anmodningerne blive fordelt pro rata.

Skulle den anmodede dækning ikke udnytte FDO’s overskud af produktkategori 2B kan denne konverteres til dækning af produktkategori 1.

FDO beder om volumen ønsker og pristilbud fra selskaberne, hvis der er behov for dækning i denne produktkategori.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.

Send venligst forespørgsler til stockreporting@fdo.dk.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport