Lagerdækning januar til juni 2017
05.04.2016

FDO har behov for at købe af tickets i produktkategori 3 på op til 12.715 tons fra 01.01.2017 til 30.06.2017.  
Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger behovet vil FDO vælge det eller de billigste tilbud.

Prisen skal angives i DKK pr. tons pr. kalendermåned. 
Tilbuddene om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 15. april 2016. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på stockreporting@fdo.dk.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.

FDO er ikke forpligtiget til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnes at være markedskomforme.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport