Lagerdækning for Q3Q4'2021
FDO har behov for at købe tickets
24.08.2021

I perioden 1. september 2021 til 31. december 2021 har FDO behov for at købe dækning. Dækningen kan enten være:

- 23.000 m3 kategori 1 – heraf skal mindst 10.000 m3 være med dækning fra Danmark
- 20.000 m3 kategori 2B – det kan holdes enten i Danmark eller udlandet
- 21.000 tons råolie – det kan holdes enten i Danmark eller udlandet

Der kan også kombineres dækning af ovenstående.

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Tilbud om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 26. august 2021. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på fdo@fdo.dk.

Vilkårene for udbud af tickets til køb og salg fremgår af FDO’s hjemmeside her.

 

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport