Lagerdækning for Q3Q4-2018
FDO kan tilbyde at købe lagerdækning i produktkategori 3 samt at sælge lagerdækning i produktkategori 2B.
13.03.2018

FDO har behov for at købe lagerdækning i produktkategori 3 samt kan tilbyde at sælge lagerdækning i produktkategori 2B.

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på disse dækninger.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger behovet i købstilfælde eller den udbudte mængde i salgstilfælde vil FDO vælge det eller de bedste tilbud.

Prisen skal angives i DKK pr. m3 pr. kalendermåned for produkter i produktkategori 2B, og i DKK pr. ton pr. kalendermåned for produkter i produktkategori 3.

Tilbuddene om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest d. 26. marts 2018. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på stockreporting(a)fdo.dk

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part, vil denne standard ticketkontrakt blive anvendt.

FDO er ikke forpligtiget til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnes at være markedskonforme.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport