Lagerdækning for Q3'2021
FDO kan tilbyde at sælge tickets i produktkategori 2A
24.03.2021

FDO kan tilbyde at sælge nationale tickets i produktkategori 2A.

- I produktkategori 2A har FDO mulighed for at sælge dækning op til 20.000 m3 i perioden 1. juli 2021 til 30. september 2021.

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Tilbud om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 8. april 2021. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på fdo@fdo.dk.

Vilkårene for udbud af tickets til køb og salg fremgår af FDO’s hjemmeside her.

Bemærk at der i dette udbud kun accepteres bud fra virksomheder med lagringspligt i Danmark.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport