Lagerdækning for Q1Q2-2018
FDO kan tilbyde at sælge tickets i produktkategori 2B.
13.09.2017

I produktkategori 2B kan FDO tilbyde at sælge dækning op til 60.000 m3 i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018.

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger den udbudte mængde i vil FDO vælge det eller de bedste tilbud.
Prisen skal angives i DKK pr. m3 pr. kalendermåned.

Tilbuddene om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 20. september 2017. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på stockreporting@fdo.dk.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.

FDO er ikke forpligtet til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnes at være markedskomforme.

 

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport