Lagerdækning for 2022-2025
FDO har behov for at købe tickets
06.10.2022

I perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2025 har FDO behov for at købe dækning. FDO har behov for at købe:

- Op til 10.000 tons kategori 3 – heraf skal mindst 9.500 tons være med dækning fra Danmark

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Tilbud om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 11. maj 2022. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på fdo@fdo.dk.

Vilkårene for udbud af tickets til køb og salg fremgår af FDO’s hjemmeside her.

 

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport