Lagerdækning for 2020
FDO kan tilbyde at sælge tickets i produktkategori 2B
18.09.2019

FDO kan tilbyde at sælge tickets i produktkategori 2B.

- I produktkategori 2B har FDO mulighed for at sælge dækning op til 55.000 m3 i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020.

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Tilbud om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 2. oktober 2019. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på fdo@fdo.dk.

Vilkårene for udbud af tickets til køb og salg fremgår af FDO’s hjemmeside her.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport