Lagerdækning for 2018
19.10.2016

FDO har behov for at købe af tickets i produktkategori 2A på op til 100.000 m3 for 2018.
 
Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på denne dækning.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger behovet vil FDO vælge det eller de billigste tilbud.

Prisen skal angives i DKK pr. m3 pr. kalendermåned. 

Tilbuddene om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 7. november 2016. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på stockreporting@fdo.dk.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.
FDO er ikke forpligtiget til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnet at være markedskomform

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport