Lagerdækning for 2017-2019
03.05.2017

FDO har behov for at købe af tickets i produktkategori 2A og 3 samt kan tilbyde at sælge tickets i produktkategori 2B.


- I produktkategori 2A har FDO behov for at købe dækning på op til 25.000 m3 i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.
- I produktkategori 2A har FDO behov for at købe dækning på op til 150.000 m3 i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.
- I produkkategori 3 har FDO behov for at købe dækning på til 15.000 tons i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.
- I produktkategori 2B kan FDO tilbyde at sælge dækning op til 30.000 m3 i perioden 1. juli 2017 til 31. december 2018.

Selskaberne inviteres til at komme med tilbud på disse dækninger.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger behovet i købstilfælde eller den udbudte mængde i salgstilfælde vil FDO vælge det eller de bedste tilbud.

Prisen skal angives i DKK pr. m3 pr. kalendermåned for produkter produktkategori 2A og 2B, og i DKK pr. ton pr. kalendermåned for produkter produktkategori 3.

Tilbuddene om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 15. maj 2017. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på stockreporting@fdo.dk.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.

FDO er ikke forpligtet til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnes at være markedskomforme.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport