Lagerdækning 2017
03.11.2016

FDO har mulighed for at sælge tickets i produktkategori 2B på op til 7.000 m3 for 2017.
 
Selskaberne inviteres til at komme med interesse på denne dækning.

Såfremt de indkomne tilbud overstiger behovet vil FDO vælge det eller de bedste tilbud.

Prisen skal angives i DKK pr. m3 pr. kalendermåned. 

Tilbuddene om dækning af volumen skal være FDO i hænde senest den 7. november 2016. Tilbuddene bedes fremsendt til FDO på stockreporting@fdo.dk.

Bemærk at på nationale ticketaftaler hvor FDO er part i, vil denne standard ticket kontrakt blive anvendt.
FDO er ikke forpligtiget til at gøre brug af de indkomne tilbud og har ret til at indgå aftaler til anden side, hvis de indkomne tilbud ikke skønnet at være markedskomforme.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport