Diesel tender 10.9.2021
Udbud af ca. 10.000m3 vinterdiesel til FDO.
10.09.2021

Udbud af ca. 10.000m3 vinterdiesel til FDO.

I forbindelse med omstrukturering af lagerbeholdninger og friskninger af beholdningerne har FDO besluttet at købe ca. 10.000 m3 vinterdiesel. Hvis sælger ønsker at byde på større volumen, kan FDO acceptere bud op til 25.000 m3. Ligeledes kan FDO acceptere alternativer til CIF levering.                 

Sjælland / Prøvestenen Samtank eller Oiltanking Copenhagen
Kvantum:10.000 m3 +/- 10% i sælgers option
Kvalitet: Normal dansk vinterkvalitet (B0) med max. 10 ppm svovlindhold. Cloud/CFPP -12/-26 (Link til specifikationer her).
Levering: CIF Prøvestenen
Leveringstermin: 1-15 oktober 2021                                          

Generelt:
Toldstatus: leverancen skal være EU godkendt (T2)
Skibe skal godkendes af FDO ift. den modtagne terminals betingelser.
Bud skal indeholde de General Terms & Conditions der kan leveres efter og de skal respektere modtager terminalens procedurer.
Inspektion: Inspektion af uafhængig surveyor. Omkostningerne hertil deles 50/50 mellem parterne.

Afgivelse af tilbud:
Tilbud afgives på hele kvantummet.
Tilbuddet bedes relateret til (tillæg/fradrag) det simple gennemsnit af  5  Platt’s high  noteringer for Cargoes CIF NWE /basis ARA for ULSD.
De 5 noteringer skal bestå af 2 noteringer umiddelbart før B/L- datoen, B/L-datoen og 2 umiddelbart efter B/L-datoen. Såfremt Platt’s notering ikke forefindes for B/L-datoen, regnes  seneste foregående dato, hvor notering forefindes, som B/L-dato.    

Betaling:  14 kalenderdage efter fakturadato.

FDO forbeholder sig ret til frit at vælge mellem - eller afstå fra at gøre brug af de enkelte tilbud.

Tilbud bedes sendt til FDO på fdo@fdo.dk mrk.: “salg af diesel” senest den 17. september 2021.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Peter Dam-Hendriksen eller Martin Elkjær Jensen på fdo@fdo.dk

Med venlig hilsen

FDO

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport