Ændring af procedure for retroaktive tickets
Pr 1.6.2018 ændrer FDO procedurerne for retroaktive tickets, således at FDO udelukkende kan tilbyde at sælge retroaktive tickets såfremt markedsprisen i en produktkategori ligger under de budgetterede omkostninger for den pågældende produktkategori. Dette skyldes at der usikkerhed om hvorvidt det kan være i strid med konkurrencereglerne, hvis FDO sælger ydelser til under markedsprisen. Hvis markedspriserne ligger over de budgetterede omkostninger for en produktkategori vil der derfor efter prisforslaget stå ”salg tilbydes ikke”.
18.05.2018

Ny procedure for retroaktive tickets:
Den 20. i måneden udmelder FDO pris pr. kategori, som FDO opfatter som markedsprisen. Senest 2 hverdage efter skal evt. indsigelser fra selskaberne være gjort. Senest 2 hverdage herefter melder FDO den endelige pris ud.
Hvis markedspriserne ligger over de budgetterede omkostninger for en produktkategori, så kan FDO ikke tilbyde at yde dækning i denne produktkategori.
Den markedspris som FDO udmelder pr kategori fastsættes på baggrund af markedsopdateringer foretaget af ledende og uafhængige internationale ticketmæglere.

Volumen til køb eller salg indmeldes senest 4 hverdage i efterfølgende måned. FDO melder herefter tilbage senest 2 hverdage efter, hvilke mængder FDO kan købe eller sælge pr. kategori.

I tilfælde af ubalance i mellem de mængder der er til rådighed vil der ske en pro-rata fordeling mellem selskaberne. Selskaberne er til enhver tid pligtig til at sælge eller købe de mængder de har budt ind med.
Såfremt der efter den første tildeling er et overskud af produkt udbudet til ticket, kan selskaberne inden for de efterfølgende 5 hverdage købe tickets i den rækkefølge ønskerne indløber.

 

 

 
MEDLEMMER
Viewport