Velkommen

Virksomheden Danske Olieberedskabslagre (FDO) og dennes omfattende lagre i form af både ordinære beredskabslagre og specifikke lagre er centrale for det danske olieberedskab. Læs mere om FDO her.

 

 

Lagringspligtig ?

Her kan alle lagringspligtige selskaber læse om de regler og procedurer der gælder om afholdelse af olieberedskabslagre. Se mere her.

 

Olie til 81 dage

Danske Olieberedskabslagre blev oprettet i 1964 for at sikre forsyninger af olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser. Der skal være lagre til 81 dages olieforbrug.


Produktregnskab 2016

Produktregnskabet for 2016 er offentliggjort.

Du kan se det her


Ny bestyrelsesformand for FDO

FDO har på bestyrelsesmødet den 1. juni konstitueret sig.

Formand er Ulla Lægaard Pind.

Næstformand er Finn Schousboe.

Den øvrige bestyrelse og suppleanter fremgår af referatet fra generalforsamlingen afholdt 1. juni 2017. Bestyrelsens sammensætning ses her